Визначено порядок користування гуртожитками: житловою площею, житловими та іншими приміщеннями в них. Порядок поширюється на всі гуртожитки незалежно від форми власності, крім студентських гуртожитків.

Нові правила користування гуртожиткамиВідповідне Примірне положення про користування гуртожитками затверджене постановою Кабміну від 20 червня 2018 № 498, яка набула чинності 26 червня.

Положенням передбачено, що житлова площа в гуртожитках надається:

 • у вигляді окремого житла для відокремленого користування одну людину або сім'ї;
 • у вигляді койко-місця для проживання одиноких осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах.
 • розмір житлової площі не може бути менше 6 кв. метрів на одну людину.
 • для отримання житлової площі в гуртожитку необхідно подати заяву на ім'я керівника підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування.
 • адміністрація підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування приймає рішення про надання особі житлової площі в гуртожитку, на підставі якого адміністрацією видається ордер, який є єдиним документом, що підтверджує право вселення на надану жилу площу в гуртожитку.

Користування житловою площею здійснюється:

 • у гуртожитках державної і комунальної форми власності - виключно за договором найму житлового приміщення, укладеного на підставі ордера;
 • у гуртожитках, які були включені в Статутні капітали господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, - за договором найму житлового приміщення, укладеного на підставі ордера, або на підставі договору оренди житла.

Орендарі житлової площі в гуртожитку та члени їх сімей, які проживають разом з ними, мають право:

 • на своєчасне отримання ж / к послуг належної якості;
 • на відшкодування збитків та шкоди за незадовільне утримання гуртожитку;
 • перепланування в погодженням із статтями 100 і 152 ЖК;
 • на користування на рівних умовах допоміжним приміщеннями та обладнанням;
 • на своєчасну заміну обладнання, яке стало непридатним, якщо інше не передбачено умовами договору найму (оренди) в разі проживання в окремих приміщеннях
 • на вселення без згоди організації, що здійснює управління гуртожитку, своїх малолітніх або неповнолітніх дітей.

Орендарі койко-місць мають також рівні права на користування підсобними приміщеннями та обладнанням в ньому, встановлюють за погодженням з сусідами порядок використання підсобних приміщень, а також черговість їх прибирання.

Орендарі зобов'язані своєчасно оплачувати проживання, підтримувати чистоту і порядок у житлових і допоміжних приміщеннях, дотримуватися вимог пожежної та газової безпеки, санітарних норм і правил, використовувати житлову площу за призначенням, забезпечувати за свій рахунок проведення ремонту житла, а не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжним приміщеннями, недопуск виконання робіт та інших дій, що викликають псування приміщень, приладів та обладнання гуртожитку, порушують умови проживання тощо.

Плата за проживання в гуртожитку включає витрати на оплату житлово-комунальних послуг та інші видатки, потрібні для забезпечення створення належним чином умов для проживання (утримання майна гуртожитку) та організації побуту (заміна, прання, дезінфекція постільних речей і в разі їх видачі ).